Oude regime lijfrente

Pré-brede herwaardering: lijfrente tegen premiebetaling gesloten vóór 16 oktober1990 of lijfrente tegen koopsom vóór 1 januari 1992

Mogelijkheden van een oud regime lijfrente

Met een oud regime lijfrente heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Vrijheid bij een keuze voor een tijdelijke lijfrente.
  • Vrijheid bij een keuze voor levenslange aanvulling op uw pensioen en/of
  • Geen beperkingen bij het kiezen van een begunstigde
  • Meer mogelijkheden bij overbrugging naar een pensioen en/of AOW
  • Geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering
  • Ineens uit laten keren
  • Schenken aan uw (klein)kinderen

Begunstiging van de lijfrente

Bij een oud regime polis heeft u de mogelijkheid de begunstiging te bepalen. U kunt de uitkering dus aan iemand anders dan uzelf toe laten komen.

Komt de uitkering toe aan uw partner of minderjarig kind dan zal de uitkering belast worden zoals de uitkering bij u belast zou worden. Er is hier dus geen belasting voordeel te behalen.

Schenken van de lijfrente

Bij een oud regime polis heeft u de mogelijkheid om de lijfrente uitkeringen en zelfs het lijfrentekapitaal te schenken.

Schenken van de uitkeringen

Als de polis reeds de einddatum heeft bereikt (expiratiedatum) dan kunt u een Direct In gaande Lijfrente uitkering op uw leven aankopen en de maandelijkse uitkeringen schenken aan uw (klein)kinderen. De (klein)kinderen betalen hierover dan zelf belasting en die is in veel gevallen lager dan de belasting die u zelf zou moeten betalen. Hierbij is het wel van belang dat uw (klein)kinderen meerderjarig zijn. Bij minderjarige (klein)kinderen worden de uitkeringen namelijk alsnog belast bij de ouders.
Er wordt geen schenkbelasting geheven. Omdat de ontvanger van de uitkering zelf meteen belasting over de uitkeringen moet betalen, zou er dan sprake zijn van dubbele belasting. Om dit te voorkomen is er de samenloopregeling. Dit houdt in dat in deze situatie de schenkbelasting vervalt. U kunt deze schenking bij elke uitkering aanpassen, dat wil zeggen dat u de uitkering weer aan uzelf kunt doen toekomen of aan een ander. U houdt dus zelf de zeggenschap.

Let op: het is erg belangrijk dat u de begunstiging tijdelijk wijzigt en niet definitief. Er moet geen sprake zijn van aanvaarding van begunstiging door de kinderen. Op het moment dat de begunstiging namelijk definitief is gewijzigd door deze aanvaarding, kan er geen aanspraak meer worden gedaan op de samenloopregeling. Het gevolg hiervan is dat er alsnog schenkbelasting wordt geheven.

Schenken van het kapitaal

U kunt ook het kapitaal uit de polis schenken aan uw (klein)kinderen. Dit moet gebeuren voordat de polis tot uitkering komt, dus voor de expiratiedatum. U doet dat door voor die tijd een brief te schrijven naar de verzekeraar waarbij u aangeeft dat niet meer u zelf de begunstigde moet zijn op de polis maar dat uw (klein)kinderen de begunstigden moeten zijn. Bij schenking van kapitaal aan uw (klein)kinderen betalen uw (klein)kinderen schenkbelasting over 70% van het bedrag. Ze krijgen hier 30% belastingkorting op omdat ze in de toekomst over de uitkeringen weer inkomstenbelasting moeten betalen. Dit noemt men de latente belastingclaim. Door nu korting op de schenkbelasting te krijgen, voorkomt men een te zware dubbele belastingheffing. Overigens is er ook nog een schenkingsvrijstelling.