Levenstestament

Levenstestament of volmacht opstellen als je in het Gooi woont

Kamer Financial planning is je lokale adviseur voor jouw levenstestament

Het levenstestament of volmacht is wat anders dan een testament. Sterker nog, het heeft niets met het erfrecht te maken en heeft ook geen wettelijke basis. Een levenstestament is een document waarin je een aantal zaken vastlegt voor het geval je (tijdelijk) niet meer voor jezelf kunt zorgen, bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte. Je wordt van anderen afhankelijk voor het regelen van belangrijke privézaken.

In het levenstestament machtig je iemand die namens jou je persoonlijke zaken regelt als je dat zelf niet meer kunt. Je moet volledig op deze persoon kunnen vertrouwen want de volmacht is geen plicht maar een bevoegdheid. Om zeker te zijn van je zaak, kun je zelfs bedingen dat de door jou aangewezen vertrouwenspersoon zich nog voor zijn of haar handelen verantwoord aan een tweede vertrouwenspersoon.

Wat je kunt vastleggen in een levenstestament

Er zijn geen regels voor een levenstestament dus jij kunt zelf de inhoud bepalen. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen wie jouw financiën waarneemt, wie je zaken gaat waarnemen, of de vertrouwenspersoon bevoegdheid tot schenken heeft of juist niet, het laten wijzigen of juist laten verwijderen van profielen op social media, in welke gevallen je een medische handeling wilt ondergaan of juist niet, wie er met de artsen mag overleggen etc.

Wanneer wordt het levenstestament van kracht

De volmacht wordt in principe van kracht bij jouw ondertekening. Je kunt ook besluiten om de volmacht pas te laten ingaan na een medische verklaring van wilsonbekwaamheid.

Hulp bij een levenstestament

Het opstellen van een levenstestament kan intensief en soms emotioneel zijn. Vaak zijn mensen ook onzeker over de zaken die in zo’n volmacht moeten worden vastgelegd. Kamer Financial planning kan adviseren bij het samenstellen van het document. Wij overleggen met jou wat je geregeld wilt hebben en waar jouw grens ligt (bijvoorbeeld over medisch handelen). Het levenstestament is een akte die onder de deskundige begeleiding van een notaris wordt opgemaakt. Wij staan je bij tijdens het volledige proces van opstelling tot uiteindelijke ondertekening.

Wat gebeurt er als je geen levenstestament hebt en je wordt handelingsonbekwaam?

Als je geen levenstestament hebt opgesteld en je wordt handelingsonbekwaam, dan val je automatisch onder de wettelijke basis van rechtelijke beschermingsmaatregelen (curatele, beschermingsbewind of mentorschap). Omdat het onzeker is in hoeverre de rechterlijke macht rekening houdt met je zelfbeschikkingsrecht, is het altijd beter om een levenstestament te hebben.

Hoe weten mijn dierbaren dat ik een levenstestament heb?

Nadat de volmacht is ondertekent wordt het document geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. Zo kunnen je dierbaren altijd nagaan of je een levenstestament hebt opgemaakt.