Hypotheek voor starters

Het is altijd spannend je eerste huis kopen. Alles is nieuw en je vraagt je af

,, Waar moet ik beginnen’’?

Allereerst is het verstandig om een goede financieel adviseur in de arm te nemen.
Verdienen jij en je partner genoeg om de beoogde woning te kunnen kopen en jullie hebben ook eigen geld om de bijkomende kosten te financieren, dan is het zaak om een passende hypotheek te vinden.

Vanaf 2018 kun je een woning financieren tot maximaal 100% van de marktwaarde. Je  moet dus beschikken over eigen middelen om de bijkomende kosten te kunnen financieren

De bijkomende kosten zijn: notariskosten, makelaarskosten, financieringskosten, overdrachtsbelasting en advies-en afsluitkosten.

Starterslening

Wat nu als je op basis van jouw inkomen iets te weinig verdient om in aanmerking te komen voor de benodigde hypotheek voor jouw eerste woning? Speciaal voor starters zijn er gemeentelijke regelingen die dat dan toch mogelijk kunnen maken.

Met een starterslening overbrug je het verschil tussen de prijs van je eerste woning en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen.

Let op: per gemeente worden er voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een starterslening. Het is verstandig om bij jouw gemeente waar je wilt wonen de gemeentelijke verordeningen op te vragen. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden je in aanmerking komt voor een starterslening.

Voorwaarden die de gemeenten kunnen stellen zijn:

  • Het is de eerste keer dat je een woning koopt.
  • Je gaat zelf in de woning wonen
  • Je bent maximaal 40 jaar oud op het moment dat je jouw aanvraag indient.
  • Je maakt niet al gebruik van een ander koopinstrument, een andere (rente) kortingsregeling of financiële regeling.
  • Een maximaal percentage van de verwervingskosten en een maximaal absoluut bedrag per lening.
  • De koopsom van de woning is niet hoger dan de maximale actuele grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Daarnaast kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de duur dat je in de gemeente zelfstandig woonachtig bent, de duur dat je bij iemand inwoont, als je student bent hoe lang je in de gemeente hebt gewoond voordat je ging studeren en binnen welke periode na het afronden van je studie je weer in de gemeente wilt gaan wonen.

De financiële beoordeling vind, na jouw aanvraag bij de gemeente, plaats bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Hoe werkt een starterslening

Een starterslening bestaat uit twee delen.
Een hypothecaire (box 1) lening dat je annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening.
De box 3 lening heet combinatielening. Voor beide leningsdelen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de combinatielening. De combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de starterslening als de combinatielening af.

Als je van mening bent dat je na 3 jaar de volledige lasten niet kunt dragen vraag je een hertoets aan. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beoordeelt dan of je het maandbedrag dat in de offerte staat kunt betalen.

Er zijn meer hertoets momenten te weten:

Looptijd hertoetsperiode

Periode 1                                                                   0 t/m 3e jaar
Periode 2                                                                   4e t/m 6e jaar
Periode 3                                                                   7e t/m 10e jaar
Periode 4                                                                   11e t/m 15e jaar
Periode 5                                                                   16e t/m 30e jaar

De starterslening wordt geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)
Het WEW borgt de box 1 lening. De combinatielening valt niet onder de borg van WEW. In het geval van een verliesdeclaratie bij het WEW neem het SVn de resterende combinatielening voor haar rekening.

De starterslening kan je boetevrij aflossen.