Hypotheek en ondernemer

Als je als ondernemer een hypotheek wilt aanvragen is dat minder eenvoudig dan voor iemand in loondienst.

Criteria

Als eerste willen de geldverstrekkers weten wat voor inkomen je genereert.
Over de afgelopen 3 jaar worden de jaarcijfers opgevraagd. Het gemiddelde inkomen voor belasting wordt daaruit berekent. Indien het gemiddelde hoger is dan het resultaat over het derde jaar dan wordt het resultaat van het derde jaar aangehouden. Is het gemiddelde lager dan het derde jaar dan wordt het gemiddelde resultaat aangehouden.

Naast het inkomen wordt er naar diverse kerngetalen gekeken zoals:

  • Eigen vermogen
  • Vreemd vermogen (schulden)
  • Solvabiliteit (in hoeverre is de ondernemer zijn betaling en aflossingsverplichtingen na te komen)
  • Rentabiliteit (verhouding tussen het inkomen (winst) en het vermogen waarmee dat is verdient)
  • Cashflow (gekeken wordt naar een positieve cashflow nettowinst plus afschrijvingen, deze moet hoger zijn dan rekeningen, rente en aflossingen die betaald moeten worden)
  • Werkkapitaal (verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva op de balans)

Verder kunnen er nog vermogenseisen gesteld worden.

Startende ondernemer?

Ben je een startende ondernemer en kan je niet 3 jaarcijfers overleggen, dan kan het toch mogelijk zijn om een hypotheek te verkrijgen. Bij sommige hypotheekverstrekkers is het minimaal vereist dat je één volledig boekjaar hebt gedraaid. Een woning met Nationale Hypotheekgarantie behoort dan tot de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

De hypotheekafhandeling vind op dezelfde manier plaats als een starter of doorstromer.